המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas
ProZ.com exchange
חילופים בין מתרגמי ProZ.com זו מערכת שמתשמשים וחברים יכולים להשתמש בה כדי להציע ולבקש ספרים, הדרכת שפה, הדרכה בשימוש בתוכנות עזר לתרגום (CAT), עצות לנסיעות ועוד.


memoQ

פרטי ההודעה
הצעה - כלים לתרגום בסיוע מחשב
מאת: Melina C.M.
תאריך פרסום:Feb 17, 2017
תיאור:We´re selling our bundle of 5 licenses + server as we´re no longer working with translation. We offer it at 40% off the original price. If interested or want more info, please contact me.
תשלום דרוש עבור זה

פתח דיון בהצעה זאת עםMelina C.M.
You must be logged in to your ProZ.com profile and meet the criteria of the poster in order to respond to this Exchange post.

Call staff attention to this post