המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas
ProZ.com exchange
חילופים בין מתרגמי ProZ.com זו מערכת שמתשמשים וחברים יכולים להשתמש בה כדי להציע ולבקש ספרים, הדרכת שפה, הדרכה בשימוש בתוכנות עזר לתרגום (CAT), עצות לנסיעות ועוד.


Tourism and hospitality

פרטי ההודעה
בקשה - Job or project
מאת: Clara Carybe
תאריך פרסום:Mar 2, 2017
תיאור:Há duas ofertas de trabalho nas áreas acima (tourism/hospitality. As exigências do contratante não me permitem concorrer. Como estas são áreas nas quais pretendo me especializar, solicto aos tradutores contratados que tiverem interesse em contar com minha ajuda que entrem em contato. Posso fazer revisão também.

פתח דיון בבקשה זאת עםClara Carybe
You must be logged in to your ProZ.com profile and meet the criteria of the poster in order to respond to this Exchange post.

Call staff attention to this post