המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Send translator, interpreter, translation agency mail

הערה לאלו המעוניינים ליצור עמי קשר
נא סקור את ההערה שלהלן, שהתקבלה מהנמען המיועד שלך, לפני שתשלח הודעה זו:

Gentili Signori,
Vi ringrazio per avermi contattata. Sono in vacanza tra il 16 Settembre e il 3 Ottobre. Rispondero' alla Vostra gentile richiesta non appena rientro.

Gentlemen,
Thanks for contacting me. I will be on vacation between 9-16 and 10-3.

שלח הודעה אל: Rosanna Palermo
אל: Rosanna Palermo
מאת (שמך):
כתובת הדואר האלקטרוני שלך (לתגובות):
לשלוח עותק אליך?: כן
נושא:
הודעה:
סוג הודעה:
Spam blocker by Recaptcha

Get helpהערה: כתובת הדואר האלקטרוני שלך תוצג לנמען
כתובת ה-IP שלך תועבר לנמען
Privacy policyכללים לשליחת הודעות פרופיל

אל תשתמש בטופס זה כדי לפרסם את שירותיך.

הודעות שנשלחו דרך פרופילי ProZ.com לא יכללו:
  • פרסום כל מוצר או שירות, כולל שירותי תרגום של אדם מסוים
  • הערות מעליבות או אישיות
  • מעשי הונאה או הצעות עסקיות שמקורן בהונאה
אי-ציות להנחיות אלו עלול להוביל לשלילת זכותך להשתמש בהודעות פרופיל או להסרתך מהאתר (ללא כל קשר לסוג החברות שלך).

הערה: הודעות כפופות לסקירה או לבדיקה על ידי צוות האתר
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »