המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » yvonnewang » Law

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
18731 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מאנגלית לסיניתand on notice to . . . ……但须先向……发出通知 Law
מאנגלית לסיניתappears from the instrument 据该文书显示有…… Law
מאנגלית לסיניתare excluded from the definition of . . . 不包括在……的定义范围内 Law
מאנגלית לסיניתarising out of and in the course of the employment 在受雇工作期间因工…… Law
מאנגלית לסיניתas matter of opinion 按判断而…… Law
מאנגלית לסיניתas of right 有当然权利…… Law
מאנגלית לסיניתas read with . . . 与……一并理解的…… Law
מאנגלית לסיניתawarded in the form of periodical income payments 裁定……以分期收益方式支付 Law
מאנגלית לסיניתbe enforced against . . . 针对……强制执行…… Law
מאנגלית לסיניתbe sworn 宣誓作出…… Law
מאנגלית לסיניתbeing given in charge to a jury 交付陪审团 Law
מאנגלית לסיניתbut not otherwise 但仅以上述情况为限 Law
מאנגלית לסיניתcannot reasonably be expected to . . . 无法合理期望…… Law
מאנגלית לסיניתcomplained of 被申诉的…… Law
מאנגלית לסיניתconsequent upon . . . 因……而…… Law
מאנגלית לסיניתcredited as paid up on the shares 入帐列为缴足股款的…… Law
מאנגלית לסיניתdays after the date of . . . 在……日期翌日起计……天 Law
מאנגלית לסיניתdebts provable against . . . 针对……可予证明的……债权 Law
מאנגלית לסיניתfind security to attend in proceedings ……须提供保证,以保证……会在……法律程序中出席 Law
מאנגלית לסיניתhas been attempted 曾试图…… Law
מאנגלית לסיניתhas caused or contributed to in the whole or in the greater part ……全部或较大部分是由……所引致或促成的 Law
מאנגלית לסיניתhas the same meaning as it has in . . . ……的涵义,与……中该词的涵义相同 Law
מאנגלית לסיניתheld to be legally constituted ……视为合法构成 Law
מאנגלית לסיניתin the alternative 交替的…… Law
מאנגלית לסיניתin the face of the court 公然在法庭内…… Law
מאנגלית לסיניתindefinite duration 无确定限期 Law
מאנגלית לסיניתintended to be induced 意图诱使发生…… Law
מאנגלית לסיניתis held responsible ……有责任 Law
מאנגלית לסיניתis subrogated for . . . ……即取代……的地位 Law
מאנגלית לסיניתis under execution for a civil debt 针对……执行民事债项判决 Law
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
construction  148
contract  561
Electrical  460
equipment  98
Show all glossaries +