המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Nataly Galchenko » Computers&IT

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
46774 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מאנגלית לרוסיתabbreviate сокращать Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabbreviate укорачивать Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabbreviated dialing сокращенный набор Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabbreviated text сокращенный текст Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabbreviation сокращение Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabbreviation сокращенное наименование Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabbreviation аббревиатура Computers&IT
מאנגלית לרוסיתABC классы построения приложения Computers&IT
מאנגלית לרוסיתABC функционально-стоимостный анализ Computers&IT
מאנגלית לרוסיתABC оплата на базе фактического использования Computers&IT
מאנגלית לרוסיתaВca Американская ассоциация по коммуникациям в сфере бизнеса Computers&IT
מאנגלית לרוסיתa-В converter преобразователь из аналоговой формы в двоичную Computers&IT
מאנגלית לרוסיתABDL линия автоматической передачи двоичных данных Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabeltan group абелева группа Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabend преждевременное прекращение выполнения задачи Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabend преждевременное завершение задачи Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabend аварийный останов Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabend dump дамп аварийного завершения Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabend dump разгрузка результатов аварийного завершения задачи Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabend dump распечатка результатов аварийного завершения задачи Computers&IT
מאנגלית לרוסיתability возможность Computers&IT
מאנגלית לרוסיתability способность Computers&IT
מאנגלית לרוסיתability средство Computers&IT
מאנגלית לרוסיתability умение Computers&IT
מאנגלית לרוסיתABIOS усовершенствованная BIOS Computers&IT
מאנגלית לרוסיתablative абляционная запись Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabnormal end аварийное завершение Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabnormal end of task \"преждевременное прекращение выполнения задачи; преждевременное завершение задачи; аварийный останов\" Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabnormality аномалии Computers&IT
מאנגלית לרוסיתabnormality преждевременное завершение задачи Computers&IT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
Computers&IT  46774
Life Sciences  12