המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Stanislaw Czech, MCIL » Varia - no guarantee of quality

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
38065 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מפולנית לאנגליתprzemysł teleelektroniczny tele-electronic industry Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתmaster switch, main (mains) switch główny włącznik (urządzenia), włącznik podłaczający instalację elektryczną w pomieszczeniu (budynku) Varia - no guarantee of quality
מפולנית לאנגליתenergia kinetyczna spadku wody kinetic energy of faling water Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתreadily operable gotowy do użytku / wykorzystania / sprawny / nieuszkodzony Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתsocket outlet  gniazdko / gniazdko wtyczkowe Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתresin żywica Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתInulin inulina Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתnatural resource endowments zasoby surowców naturalnych Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתdata-intensive software oprogramowanie intensywnie przetwarzajace dane Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתdriller wiertacz Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתanalog output analogowy sygnał wyjściowy Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתprotocol protokół Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתMain Contractor główny wykonawca Varia - no guarantee of quality
מפולנית לאנגליתtechnik leśnik forestry technician Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתsafety shoes (boots) buty ochronne Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתconcrete mixer betoniarka Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתlifting jack lewarek Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתfloor slab płyta stropowa Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתperformance test próba eksploatacyjna Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתoverload device czujnik przeciążenia Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתload bearing capacity maksymalna nośność Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתcontrol system system sterowania Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתcontrol system 2 urządzenie sterownicze Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתcurrent input prąd pobierany Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתpower consumption pobór mocy Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתassembly geometry geometria montażu Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתtiller glebogryzarka Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתseed bed rozsadnik Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתdrain screw śruba spustowa Varia - no guarantee of quality
מאנגלית לפולניתgrass trimmer przycinarka do trawy Varia - no guarantee of quality
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
business  560
Education  1108
EU  190
Legal   779
Show all glossaries +