המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Yang Min » Chemical Drugs

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
33053 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מסינית לאנגלית全程IMRT技术 full-course IMRT Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתbleeding  ①出血 ②渗出  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתbleeding time test  出血时间试验  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblemmatrope  眼位计  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblender  混合器,搅拌机  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblepharelosis knife  脸内翻刀  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblepharon  眼睑  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblepharophthalmostat  眼球固定器  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblepharospath 睑钳  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblepharostat  开睑器  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblepharostat refractor  睑牵开器  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblindgut  盲肠  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblock  ①块,片,部件 ③阻滞,阻断  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblockage  堵塞,封锁  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblock diagram  方块图,立体图  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblocker  阻滞剂  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblocking generator  间歇发生器  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblocking layer photocell  阻挡层光电池  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblocking oscillator  间歇振荡器  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblock tin retractor  锡板牵开器  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblood  血  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblood analyser  血液分析仪  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblood bank  血库  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblood bank centrifuge  血库离心机  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblood bank equipment  血库装置  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblood bank refrigerator  血库冰箱  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblood brain barrier  血脑屏障  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblood capillary  毛细血管  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblood cell calculator  血球计数器  Chemical Drugs
מאנגלית לסיניתblood cell counter  血球计数器  Chemical Drugs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
Chemical Drugs  33053
DICTONARY FOR COMMERCLAL AFFAIRS   51367
General Medicine  10714
Health Care  914
Show all glossaries +