המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Mahmood Movassaghi » Dictionary of Economics and Related Diciplines

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
41653 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מאנגלית לפרסיתincome smoothing هموارسازی سود Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסיתdiscretionary accruals اقلام تعهدی اختیاری Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסיתAccounting Income سود حسابداری Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית( To The Order of Bank X) پشت نویسی بنام بانک باز کننده Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית( To The Order Of Consignee ) ظهر نویسی بنام شخص Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(Due to(prep به دلیل Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(finish no earlier than) FNET الزام این است که کار در راس یا بعد از تاریخ معین تمام شود و زودتر از آن مقدور نیست Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(finish no later than) NLTF الزام این است که کار در راس یا قبل از تاریخ معین تمام شود و دیرتر از آن مقدور نیست. Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(finish to finish) FF در این موارد لازم است دو کار همزمان با هم و یا با فاصله معین خاتمه یابند. Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(finish to start) FS در این موارد کار دوم نمیتواند قبل از پایان کار اول شروع شود و باید با فاصله زمانی مشخص از پایان کار اول و در بهترین حالت بلافاصله بعد از خاتمه کار اول آغاز شود. Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(Human resource management(HRM مدیریت منابع انسانی Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(Least preferred co­worker (LPC شاخص کمترین همکار ترجیحی Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(Line of business (LOB خط شغلی Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(Management by Objectives(MBO مدیریت بر مبنای هدف Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(Materials-requirements planning (MRP برنامه ریزی مواد Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(Mushroom(v به سرعت ایجاد کردن Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(Organizational development (OD توسعه سازمانی Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(Product Life Cycle (PLC چرخه حیات محصول Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(project management office) PMO دفتر مدیریت پروژه Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(project network diagram) PND \"نمودار شبکه ایی پروژه، نقشه سیال کاری است که باید انجام شود.\" Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(schedule performance index) SPI \"شاخص عملکرد جدول زمانبندی، با اثر بخشی کار متبط است و هرچه میزان آن به 1 نزدیکتر باشد بهتر است\" Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(start no earlier than) SNET به این مفهوم است که شروع کار را به یک تاریخ معین یا بعد از آن تاریخ مکلف کرده اید و زودتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(start no later than) SNLT به این مفهوم است که لازمه آن شروع کار تا درست قبل از تاریخ تعریف شده است و دیرتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است. Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(start to finish) SF \"در کارهایی که رابطه sf دارند که بسیار نادر هم هست، کار اول شروع نمیشود مگر اینکه کار دوم تمام شده باشد.\" Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(start to start) SS کارهایی که رابطه ssدارند میتوانند باهم آغاز شوند ولی لازم نیست با هم تمام شوند. Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית(time or task) float \"شناور. زمان یا کاری است که میتواند بدون آنکه سبب تاخیر زمان تکمیل پروژه گردد، وفقه داشته باشد.\" Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית... Carried forward…. نقل از Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית15 gon ضلعی 15 Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית5 Whys چراهای پنجگانه Dictionary of Economics and Related Diciplines
מאנגלית לפרסית\"رقم 10 در مبنای شانزده، اولین حرف الفبای انگلیسی\" Dictionary of Economics and Related Diciplines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון