המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Piotr Bienkowski » Papierniczy_papermaking

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
31304 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מאנגלית לפולניתA-flute fala A tektury falistej Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתA-printing klasa drzewnych papierów do druku Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתa.c. (alternating current) prąd przemienny Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתa.d. (air dry) powietrznie suchy Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabaca konopie manilskie Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabaca abaka Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabatement zmniejszenie Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabatement wióry Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabatement osłabienie Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabatement strużyny Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabele topola biała Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabele białodrzew Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabhesion abhezja Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabhesion nieprzyczepność Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabhesion nieprzylepność Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabhesive środek antyadhezyjny Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabhesive paper papier abhezyjny Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabhesive paper papier nieprzyczepny Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabietic acid kwas abietynowy Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabradant ścierniwo Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabradant materiał ścierny Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabrade ścierać Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabrade korować Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabrade szlifować Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabrasibility ścieralność Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabrasion ścieranie Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabrasion zużycie ścierne Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabrasion loss strata ścierania Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabrasion resistance odporność (wytrzymałość) na ścieranie Papierniczy_papermaking
מאנגלית לפולניתabrasion resistance tester aparat do badania ścieralności Papierniczy_papermaking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
bus_fin_law  7060
EU_treaties_vocabulary  727
fire_fighting  689
general  18
Show all glossaries +