המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Tom Liang » IT

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
29576 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מאנגלית לסיניתa priori probability 先验概率  IT
מאנגלית לסיניתa programming language apl 语言  IT
מאנגלית לסיניתa r wire 地址读出线  IT
מאנגלית לסיניתa register 累加寄存器  IT
מאנגלית לסיניתa type address constant a型地址常数  IT
מאנגלית לסיניתa. c. power supply 交羚源  IT
מאנגלית לסיניתa/d conversion 模拟 数字转换  IT
מאנגלית לסיניתa/d converter 模拟 数字转换器模数转换器  IT
מאנגלית לסיניתa/m switch 自动手控开关  IT
מאנגלית לסיניתabacus 算盘  IT
מאנגלית לסיניתabbreviated dialing 缩位拨号  IT
מאנגלית לסיניתabend 任务异常结束  IT
מאנגלית לסיניתabnormal end of task 任务异常结束  IT
מאנגלית לסיניתabnormal function 异常功能  IT
מאנגלית לסיניתabnormal termination 异常结束  IT
מאנגלית לסיניתabort routine 异常终止程序  IT
מאנגלית לסיניתabortion 中止  IT
מאנגלית לסיניתabridged division 简略除法  IT
מאנגלית לסיניתabs 绝对值  IT
מאנגלית לסיניתabs function 绝对函数  IT
מאנגלית לסיניתabscissa axis 横轴  IT
מאנגלית לסיניתabsolute address 绝对地址  IT
מאנגלית לסיניתabsolute addressing 绝对编址  IT
מאנגלית לסיניתabsolute addressing mode 绝对编码方式  IT
מאנגלית לסיניתabsolute assembler 绝对汇编程序  IT
מאנגלית לסיניתabsolute code 绝对代码  IT
מאנגלית לסיניתabsolute coding 绝对编码  IT
מאנגלית לסיניתabsolute command 绝对坐标命令  IT
מאנגלית לסיניתabsolute coordinates 绝对坐标  IT
מאנגלית לסיניתabsolute data 绝对数据  IT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
真善忍  1
IT  29576