המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Nahit Karataşlı » IT GLOSS

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
28701 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מאנגלית לטורקית#DIV/0! #SAYI/0! IT GLOSS
מאנגלית לטורקית#N/A #YOK IT GLOSS
מאנגלית לטורקית#NAME? #AD? IT GLOSS
מאנגלית לטורקית#NULL! #BO^! IT GLOSS
מאנגלית לטורקית#NUM! #SAYI! IT GLOSS
מאנגלית לטורקית#REF! #BA^V! IT GLOSS
מאנגלית לטורקית#VALUE! #DEPER! IT GLOSS
מאנגלית לטורקית... degrees ... derece IT GLOSS
מאנגלית לטורקית... minutes or less ... dakika veya daha az IT GLOSS
מאנגלית לטורקית... pt ... nk IT GLOSS
מאנגלית לטורקית... Space ... Aral}k IT GLOSS
מאנגלית לטורקית...% %... IT GLOSS
מאנגלית לטורקית...% Gray %... Gri IT GLOSS
מאנגלית לטורקית...% of Actual Gergepe Oran} %... IT GLOSS
מאנגלית לטורקית12-hour clock 12 saatlik zaman bigimi IT GLOSS
מאנגלית לטורקית12-hour time format 12 saatlik zaman bigimi IT GLOSS
מאנגלית לטורקית24-hour clock 24 saatlik zaman bigimi IT GLOSS
מאנגלית לטורקית24-hour time format 24 saatlik zaman bigimi IT GLOSS
מאנגלית לטורקית32 Bit Version 32 Bit S|r|m| IT GLOSS
מאנגלית לטורקית32 entry cache 32 girdilik vnbellek IT GLOSS
מאנגלית לטורקית35mm Film Slide 35mm Film Slayd} IT GLOSS
מאנגלית לטורקית35mm Slides 35mm Slayt(lar) IT GLOSS
מאנגלית לטורקית386-Enhanced Geli~mi~ 386 IT GLOSS
מאנגלית לטורקית3D Dialog and Display Effects 3 Boyutlu ]leti~im ve Ekran Etkileri IT GLOSS
מאנגלית לטורקית3D Effects 1 3B Etkiler 1 IT GLOSS
מאנגלית לטורקית3D Green 3B Ye~il IT GLOSS
מאנגלית לטורקית3D Objects 3B Nesneler IT GLOSS
מאנגלית לטורקית3D Pointers 3B Gvstergeler IT GLOSS
מאנגלית לטורקית3D Red 3B K}rm}z} IT GLOSS
מאנגלית לטורקית3D Violet 3B Mor IT GLOSS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
Doğal Gaz Boru/İletim Hatları - Natural Gas Pipe Lines/Loops  5
Genel/General  54
IT GLOSS  28701
TEXTILE GLOSS  208