המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » English2Korean » Mechanical Engineering

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
35261 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מאנגלית לקוריאניתA stage A 상태  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתa-iron 에이(a)철  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתablation 융제  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתablation cooling 애블레이션 냉각  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתablator 애블레이터  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasion hardness 마모경도  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasion test 마모시험  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתAbrasion test 마찰시험  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasion tester 마모시험기  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasion tester 숫돌 바퀴  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasive blasting 연마가공  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasive blasting machine 연마가공기계  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasive cloth 사포  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasive compound 연마제  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasive cut-off 연삭절단  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasive cut-off machine 연삭절단기  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasive grain 지립  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasive machine 지립가공  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasive sawing machine 절단연삭기  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasive stick 스틱숫돌  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasive wear 마모  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasive wear 긁힘 마모  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabrasives 연삭재  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתABS resin 에비에스 수지  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתABS resin 에이비에스(ABS)수지  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתABS resin ABS  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabscissa 가로좌표  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabscissa 가로 좌표  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabsolut error 절대오차  Mechanical Engineering
מאנגלית לקוריאניתabsolute measurement 절대측정  Mechanical Engineering
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
Accounting  25632
Acupuncture  438
Aeronautical Engineering  3857
Anatomy  8
Show all glossaries +