המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » English2Korean » Medical

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
49641 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מאנגלית לקוריאניתFALSE 거짓  Medical
מאנגלית לקוריאניתabarognosis 무게인식불능증  Medical
מאנגלית לקוריאניתabarthrosis 움직관절  Medical
מאנגלית לקוריאניתabarthrosis 가동관절  Medical
מאנגלית לקוריאניתabarticular 관절과관계없는  Medical
מאנגלית לקוריאניתabarticular 비관절  Medical
מאנגלית לקוריאניתabarticulation 탈구  Medical
מאנגלית לקוריאניתabarticulation 윤활관절  Medical
מאנגלית לקוריאניתabasia 못걸음증  Medical
מאנגלית לקוריאניתabasia 보행불능증  Medical
מאנגלית לקוריאניתabatement 증상감소  Medical
מאנגלית לקוריאניתabdomen 복부  Medical
מאנגלית לקוריאניתabdomen 배  Medical
מאנגלית לקוריאניתabdominal 배  Medical
מאנגלית לקוריאניתabdominal 복부  Medical
מאנגלית לקוריאניתabdominal 복식  Medical
מאנגלית לקוריאניתabdomino- 배  Medical
מאנגלית לקוריאניתabdominoplasty 복부성형술  Medical
מאנגלית לקוריאניתabdominoplasty 배성형술  Medical
מאנגלית לקוריאניתabduction 벌림  Medical
מאנגלית לקוריאניתabduction 외전  Medical
מאנגלית לקוריאניתaberration 이상  Medical
מאנגלית לקוריאניתaberration 빛벗어남  Medical
מאנגלית לקוריאניתaberration 미주  Medical
מאנגלית לקוריאניתaberration 수차  Medical
מאנגלית לקוריאניתaberrometer 수차계  Medical
מאנגלית לקוריאניתabetalipoproteinemia 무베타지방단백혈증  Medical
מאנגלית לקוריאניתabietate 아비에틴산  Medical
מאנגלית לקוריאניתability 능력  Medical
מאנגלית לקוריאניתabiotrophy 위축  Medical
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
Accounting  25632
Acupuncture  438
Aeronautical Engineering  3857
Anatomy  8
Show all glossaries +