המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » English2Korean » Veterinary Science

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
29502 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מאנגלית לקוריאניתabaarthrosis 가동관절  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabaarthrosis 움직관절  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabarticulation 윤활관절  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabarticulation 탈구  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabasia 보행불능증  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabasia 보행불능  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabasia astasia 기립보행불능증  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabasia astasia 기립보행불능  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabatement 증상감소  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabattoir 도축장  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabattoir fever 큐열  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabaxial 축옆  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal air sac 배공기주머니  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal aneurysm 배대동맥자루  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal aneurysm 복부동맥류  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal angiostrongylosis 복부주혈선충증  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal ballottement 복부거상  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal distention 복부팽만  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal enlargement 복부팽대  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal floor 복강바닥  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal hernia 배벽헤르니아  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal hernia 배벽탈장  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal opening 복강구멍  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal pain 복통  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal paragonimiasis 복부폐흡충증  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal part 배부분  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal pressure 복압  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal reflex 복벽반사  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal respiration 복식호흡  Veterinary Science
מאנגלית לקוריאניתabdominal sac 배주머니  Veterinary Science
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
Accounting  25632
Acupuncture  438
Aeronautical Engineering  3857
Anatomy  8
Show all glossaries +