המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » English2Korean » Accounting

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
25632 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מאנגלית לקוריאניתa coupon bond 이자표부채권  Accounting
מאנגלית לקוריאניתa market 판로  Accounting
מאנגלית לקוריאניתa market for goods 판로  Accounting
מאנגלית לקוריאניתa single economic entity 경제적 단일실체  Accounting
מאנגלית לקוריאניתA Statement of Basic Accounting Theory 기초적 회계이론보고서  Accounting
מאנגלית לקוריאניתA Statement Of Basic Auditing Concepts 감사의 기초적 개념에 관한 보고서  Accounting
מאנגלית לקוריאניתA Statement of Basic Auditing Concepts 기초적 감사개념보고서  Accounting
מאנגלית לקוריאניתa tax-free stock savings plan for workers 근로자주식저축제도  Accounting
מאנגלית לקוריאניתability theory of taxation 능력과세설  Accounting
מאנגלית לקוריאניתability to pay taxation principle 응능부담의 원칙  Accounting
מאנגלית לקוריאניתability-to-pay 지불능력  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabnormal returns 비정상수익률  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabnormal shortages 비정상부족  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabnormal spoilage 비정상공손  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabnormal stock returns 비정상수익률  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabove par 할증  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsentee management 부재자 경영  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsentee ownership 부재지주  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsolute cost 절대원가  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsolute fixed capital 절대적 고정자본  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsolute fixed cost 절대적 고정원가  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsolute profit 절대이익  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsolute sales 무조건매매  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsorbed burden 배부된 간접비  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsorbed cost 배부원가  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsorption account 배부계정  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsorption basis income statement 흡수원가 손익계산서  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsorption cost 전부원가  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsorption costing 전부원가계산  Accounting
מאנגלית לקוריאניתabsorption costing 흡수원가계산  Accounting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
Accounting  25632
Acupuncture  438
Aeronautical Engineering  3857
Anatomy  8
Show all glossaries +