המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Jian Xu » Stock Exchange

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
24334 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מאנגלית לסיניתGEM 香港创业板市场 Stock Exchange
מאנגלית לסיניתprospectus 招股说明书 Stock Exchange
מאנגלית לסיניתZero-Coupon Security 零息票證券 Stock Exchange
מאנגלית לסיניתAllotment 配股、配發;股份配發、 分配法 Stock Exchange
מאנגלית לסיניתabsolute priority rule 绝对优先法则 Stock Exchange
מאנגלית לסיניתinvestment fund management fee 投资基金管理费 Stock Exchange
מאנגלית לסיניתinvestment fund management fee 投资基金管理费 Stock Exchange
מאנגלית לסיניתinvestment holding 控股投资 Stock Exchange
מאנגלית לסיניתinvestment objective 投资目标 Stock Exchange
מאנגלית לסיניתinvestment of funds 资金的投资 Stock Exchange
מאנגלית לסיניתmaterial time 关键时间 Stock Exchange
אנגליתaccelerating trend 加速趋势 Stock Exchange
אנגליתacceleration clause ¼ÓËÙÇ廹Ìõ¿î Stock Exchange
אנגליתaccept a short selling order ½ÓÊÜÂô¿Õָʾ Stock Exchange
צרפתיתAbstract Resource ³éÏó×ÊÔ´ Stock Exchange
מאנגלית לסיניתAbstract Resource 抽象资源 Stock Exchange
מאנגלית לסיניתA share A股  Stock Exchange
מאנגלית לסיניתA share 甲类股份  Stock Exchange
מאנגלית לסיניתabatement of tax 减税  Stock Exchange
מאנגלית לסיניתabatement of tax 减扣免税额  Stock Exchange
מאנגלית לסיניתABN AMRO Bank N.V. 荷兰银行  Stock Exchange
מאנגלית לסיניתabove-the-line expenditure 在线项目支出  Stock Exchange
מאנגלית לסיניתabove-the-line expenditure 经常预算支出  Stock Exchange
מאנגלית לסיניתabove-the-line receipt 在线项目收入  Stock Exchange
מאנגלית לסיניתabove-the-line receipt 经常预算收入  Stock Exchange
מאנגלית לסיניתABSA Asia Limited 南非联合亚洲有限公司  Stock Exchange
מאנגלית לסיניתabsolute change 绝对数值变更  Stock Exchange
מאנגלית לסיניתabsolute expenditure 实际开支  Stock Exchange
מאנגלית לסיניתabsolute guideline figure 绝对准则数字  Stock Exchange
מאנגלית לסיניתabsolute interest 绝对权益  Stock Exchange
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
Stock Exchange  24334