המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » xxxSzantai Gabo » Deutsch-Ungarisches Wörterbuch

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
19287 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מגרמנית להונגריתmaß ld. messen  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMaß (e) pint  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMaß (s) mérték; méret; nach Mäß nähen: mérték után varr; Maß für Maß: szeget szeggel  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMache (e) 1. elkészítés; készítésmód; 2. tettetés; ámítás  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתmachen megcsinál; megtesz; elvégez; elkészít; was ist da zu machen ?: mit lehet itt tenni ?; was ist da zu machen ?: mit kell itt tenni ?; was macht der Kopf ?: hogy van a fejed ?; machen lassen: csináltat; elkészíttet; machen lassen: megrendeltet; machen lassen: megjavíttat; den Anfang machen: elkezd; megkezd vmit; jm. Angst machen: megijeszt vkit; Ende machen: véget vet; befejez; Holz machen: fát vág; aprít; Kaffee machen: kávét főz; Ü Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMacht (e) hatalom  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMachthaber (r) hatalmon lévő  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתmächtig 1. hatalmas; 2. nagyon; erősen; roppant  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתmächtig +G ural vkit/vmit; einen mächtigen Durst haben: irtó szomjas; seiner selbst nicht mächtig sein: nem bír magával; der deutschen Sprache mächtig sein: tud németül  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתmachtlos erőtlen; tehetetlen  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתmachtvoll hatalmas  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMachwerk (s) tákolmány  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMädchen (s) leány; lány; Mädchen für alles: mindenes  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMädchenname (r) 1. leánykori név; lánykori név; 2. leánynév; lánynév  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMade (e) nyű; kukac  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMadjare (r) magyar (ember)  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMaßen (Pl.) mérték (átv.); in Maßen genießen: mértékkel élvez; mit Maßen: mértékkel; über die Maßen: szerfelett  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMagazin (s) 1. képes folyóirat; magazin; 2. raktár; 3. tár (kat)  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMagd (e) szolgálólány  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתmaßgebend irányadó; mérvadó  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMagen (r) gyomor  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMagenbitter (r) gyomorkeserű  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMagengeschwür (s) gyomorfekély  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתmagenleidend gyomorbajos  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMagensäure (e) gyomorsav  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMagenverderben (s) gyomorrontás  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMagenwurst (e) disznósajt  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתmager sovány; silány; szűkös  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתMagere (s) a hús soványa  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
מגרמנית להונגריתmagisch bűvös; mágikus  Deutsch-Ungarisches Wörterbuch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
Abkürzungen  939
Adverbien  243
Ärzte  134
Conjuncties (Nederlands - Hongaars)  32
Show all glossaries +