המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Reed James » SpanMed

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
30197 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מספרדית לאנגליתzalcitabina zalcitabine  SpanMed
מספרדית לאנגליתzapato ortopédico de tacón bajo orthokinetics oxford  SpanMed
מספרדית לאנגליתzapato para escayola cast shoe  SpanMed
מספרדית לאנגליתzapatos de horma normal normal last shoes  SpanMed
מספרדית לאנגליתZeitgeist Zeitgeist  SpanMed
מספרדית לאנגליתzeolitas zeolites  SpanMed
מספרדית לאנגליתzeranol zeranol  SpanMed
מספרדית לאנגליתzeugmatografía zeugmatography  SpanMed
מספרדית לאנגליתzidovudina zidovudine  SpanMed
מספרדית לאנגליתzigomaticofacial zygomatocifacial  SpanMed
מספרדית לאנגליתzigopodio zygopodium  SpanMed
מספרדית לאנגליתzig-zag zig-zag  SpanMed
מספרדית לאנגליתzinc (Zn) zinc [Zn]  SpanMed
מספרדית לאנגליתzoantropía zoanthropy  SpanMed
מספרדית לאנגליתzombie zombie  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona zone  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona de apoyo rest area  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona de bienestar comfort zone  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona de cierre del paladar posterior posterior palatal seal area  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona de descarga relief area  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona de deslizamiento gliding zone  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona de equivalencia zone of equivalence  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona de Fraunhofer Fraunhofer zone  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona de Fresnel Fresnel zone  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona de Obersteiner-Redlich Obersteiner-Redlich zone  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona de presión pressure area  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona de transición transitional zone  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona de unión junction  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona de Wernicke Wernicke\'s zone  SpanMed
מספרדית לאנגליתzona estriada zona striata  SpanMed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
Certificates  16
Chilean flora and fauna  5
SpanMed  30197