Logo -

Euro-Com International B.V.

Our translation makes the difference

Established in 1995
ProZ.com member since Nov 2006

Euro-com / Euro-com International

חזור לרשימת ספקי עבודה
גישתך למידע ברשומת Blue Board זו מוגבלת. כדי לקבל גישה מלאה, בחן את אפשרויות התשלום הבאות.

חברות ב-ProZ.com
חברי ProZ.com נהנים מגישה בלתי מוגבלת לכל רשומות Blue Board. זה כולל גישה מלאה לפרטי יצירת קשר של ספקי עבודה, דירוגי LWA, והערות הכלולות בהתייחסויות ספק העבודה. חברי ProZ.com נהנים גם מהאפשרות לפנות אל ספקי עבודה שמקבלים פניות מפרילנסרים.


נקודות Browniz
אפשר לזכות בנקודות Browniz על ידי תרומה לאתר במגוון דרכים. מי שאינם חברים רשאים לפדות 50 נקודות Browniz כדי להציג רשומה בודדת. (לאחר התשלום, הרשומה (ובכלל זה LWA והערות) תישאר נראית לצמיתות.)

עליך להיות רשום כדי לצבור browniz.

מזומן מארנק ProZ.com
ניתן להפקיד סכומי כסף קטנים ב"ארנק" ProZ.com שישמשו לרכישת זכויות מסוימות השמורות לחברים בלבד בעת שימוש באתר. הצגת רשומת Blue Board אחת עולה 0.50$. (לאחר התשלום, הרשומה (ובכלל זה LWA והערות) תישאר נראית לצמיתות.)
עליך להיות רשום כדי להשתמש בארנק שלך.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
5 462 entries
Past 12 months:
5 15 entries

לא ניתן לפרסם קריאה להזין התייחסויות. Aug 7 מותר אחת ל- 30 יום, והאחרון נעשה ב- .

סיכום התייחסויות

תאריך נותן שירות Service provider KudoZ - browniz הערה LWA סבירות לעבוד שוב
Jul 31
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Jul 21
גישה הוגבלה
436 - 3020
5
Jul 6
גישה הוגבלה
0 - 200
5
Jul 3
גישה הוגבלה
4 - 300
5
Jul 3
גישה הוגבלה
150 - 1614
5
Jun 16
גישה הוגבלה
0 - 631
5
Jun 14
גישה הוגבלה
0 - 305
5
Jun 6
גישה הוגבלה
72 - 1633
5
May 31
גישה הוגבלה
0 - 593
5
Jan 13
גישה הוגבלה
23 - 1546
5
Dec 6 '16
גישה הוגבלה
0 - 255
5
Nov 22 '16
גישה הוגבלה
167 - 546
5
Nov 19 '16
גישה הוגבלה
291 - 4073
5
Oct 14 '16
גישה הוגבלה
38 - 788
5
Oct 14 '16
גישה הוגבלה
145 - 422
5
Aug 10 '16
גישה הוגבלה
126 - 2317
5
Aug 10 '16
גישה הוגבלה
20 - 1804
5
Jul 29 '16
גישה הוגבלה
135 - 2321
5
Jul 13 '16
גישה הוגבלה
134 - 4125
5
Jul 13 '16
גישה הוגבלה
35 - 413
5
Jul 8 '16
גישה הוגבלה
228 - 2273
5
Jun 20 '16
גישה הוגבלה
0 - 1055
5
May 25 '16
גישה הוגבלה
536 - 2373
5
Apr 29 '16
גישה הוגבלה
3 - 1790
5
Feb 21 '16
גישה הוגבלה
67 - 616
5
Feb 18 '16
גישה הוגבלה
0 - 4986
5
Feb 16 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Feb 9 '16
גישה הוגבלה
4 - 23
5
Dec 8 '15
גישה הוגבלה
56 - 2551
5
Dec 2 '15
גישה הוגבלה
1159 - 3047
5
Nov 30 '15
גישה הוגבלה
128 - 19966
5
Nov 30 '15
גישה הוגבלה
269 - 281
5
Nov 30 '15
גישה הוגבלה
188 - 7141
5
Nov 29 '15
גישה הוגבלה
52 - 751
5
Nov 28 '15
גישה הוגבלה
8 - 1995
5
Nov 27 '15
גישה הוגבלה
5 - 625
5
Nov 26 '15
גישה הוגבלה
24 - 1000
5
Nov 26 '15
גישה הוגבלה
173 - 2724
5
Nov 26 '15
גישה הוגבלה
0 - 625
5
Nov 26 '15
גישה הוגבלה
11 - 1142
5
Nov 24 '15
גישה הוגבלה
69 - 424
5
Nov 23 '15
גישה הוגבלה
1152 - 1812
5
Nov 23 '15
גישה הוגבלה
195 - 2977
5
Nov 23 '15
גישה הוגבלה
4 - 306
5
Nov 12 '15
גישה הוגבלה
36 - 1837
5
Nov 12 '15
גישה הוגבלה
0 - 631
5
Oct 22 '15
גישה הוגבלה
0 - 4035
5
Oct 21 '15
גישה הוגבלה
12 - 688
5
Oct 21 '15
גישה הוגבלה
310 - 10596
5
Oct 15 '15
גישה הוגבלה
0 - 400
5
Oct 10 '15
גישה הוגבלה
27 - 472
5
Sep 22 '15
גישה הוגבלה
67 - 3663
5
Sep 14 '15
גישה הוגבלה
0 - 336
5
Sep 1 '15
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Aug 13 '15
גישה הוגבלה
0 - 2669
5
Jul 29 '15
גישה הוגבלה
50 - 4998
5
Jul 15 '15
גישה הוגבלה
232 - 1667
5
Jul 3 '15
גישה הוגבלה
0 - 1630
5
Jun 18 '15
גישה הוגבלה
20 - 1804
5
May 18 '15
גישה הוגבלה
4 - 3930
5
Apr 13 '15
גישה הוגבלה
252 - 3525
5
Apr 10 '15
גישה הוגבלה
585 - 3192
5
Apr 8 '15
גישה הוגבלה
0 - 1005
5
Mar 24 '15
גישה הוגבלה
0 - 700
5
Mar 19 '15
גישה הוגבלה
8 - 3243
5
Mar 17 '15
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Mar 12 '15
גישה הוגבלה
0 - 610
5
Mar 10 '15
גישה הוגבלה
101 - 3271
5
Mar 7 '15
גישה הוגבלה
2 - 560
5
Feb 16 '15
גישה הוגבלה
163 - 1234
5
Feb 12 '15
גישה הוגבלה
0 - 1755
5
Feb 9 '15
גישה הוגבלה
433 - 3974
5
Feb 2 '15
גישה הוגבלה
42 - 841
5
Jan 28 '15
גישה הוגבלה
31 - 2785
5
Jan 23 '15
גישה הוגבלה
0 - 420
5
Jan 21 '15
גישה הוגבלה
131 - 551
5
Jan 14 '15
גישה הוגבלה
410 - 7297
5
Jan 14 '15
גישה הוגבלה
4 - 505
5
Dec 30 '14
גישה הוגבלה
0 - 523
5
Dec 16 '14
גישה הוגבלה
0 - 1363
5
Dec 14 '14
גישה הוגבלה
0 - 561
5
Dec 3 '14
גישה הוגבלה
0 - 550
5
Nov 21 '14
גישה הוגבלה
0 - 800
5
Nov 4 '14
גישה הוגבלה
225 - 577
5
Oct 11 '14
גישה הוגבלה
102 - 1517
5
Oct 8 '14
גישה הוגבלה
25 - 938
5
Sep 22 '14
גישה הוגבלה
31 - 1733
5
Sep 8 '14
גישה הוגבלה
12 - 7872
5
Aug 22 '14
גישה הוגבלה
2505 - 1763
3
Aug 1 '14
גישה הוגבלה
38 - 788
5
Jul 22 '14
גישה הוגבלה
56 - 818
5
Jun 12 '14
גישה הוגבלה
0 - 750
5
Jun 5 '14
גישה הוגבלה
24 - 406
5
May 20 '14
גישה הוגבלה
0 - 800
5
May 16 '14
גישה הוגבלה
36 - 5203
5
May 12 '14
גישה הוגבלה
0 - 253
5
May 2 '14
גישה הוגבלה
32 - 1794
5
Mar 28 '14
גישה הוגבלה
0 - 20
5
Mar 19 '14
גישה הוגבלה
293 - 5812
5
Mar 18 '14
גישה הוגבלה
267 - 4440
5
Mar 18 '14
גישה הוגבלה
150 - 1614
5
Mar 15 '14
גישה הוגבלה
71 - 2785
5
Mar 3 '14
גישה הוגבלה
20 - 1804
5
Feb 25 '14
גישה הוגבלה
0 - 2055
5
Feb 6 '14
גישה הוגבלה
3 - 958
5
Feb 5 '14
גישה הוגבלה
90 - 3207
5
Feb 5 '14
גישה הוגבלה
370 - 1020
5
Jan 29 '14
גישה הוגבלה
585 - 3192
5
Jan 24 '14
גישה הוגבלה
33 - 1179
5
Jan 3 '14
גישה הוגבלה
10 - 523
5
Dec 12 '13
גישה הוגבלה
31 - 527
5
Dec 10 '13
גישה הוגבלה
17 - 977
5
Dec 10 '13
גישה הוגבלה
11 - 331
5
Dec 9 '13
גישה הוגבלה
100 - 3017
5
Dec 9 '13
גישה הוגבלה
21 - 482
5
Dec 9 '13
גישה הוגבלה
62 - 388
5
Dec 9 '13
גישה הוגבלה
172 - 2083
5
Dec 9 '13
גישה הוגבלה
317 - 2385
5
Dec 7 '13
גישה הוגבלה
0 - 703
5
Nov 27 '13
גישה הוגבלה
48 - 2959
5
Nov 16 '13
גישה הוגבלה
0 - 1481
5
Nov 11 '13
גישה הוגבלה
18 - 844
5
Nov 11 '13
גישה הוגבלה
20 - 1007
5
Nov 5 '13
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Nov 3 '13
גישה הוגבלה
1054 - 1051
5
Oct 31 '13
גישה הוגבלה
4 - 500
5
Oct 23 '13
גישה הוגבלה
46 - 3998
5
Oct 21 '13
גישה הוגבלה
6 - 1482
5
Oct 21 '13
גישה הוגבלה
494 - 2785
5
Oct 10 '13
גישה הוגבלה
0 - 250
5
Oct 9 '13
גישה הוגבלה
3643 - 2949
5
Oct 7 '13
גישה הוגבלה
41 - 1364
5
Sep 30 '13
גישה הוגבלה
52 - 775
5
Sep 29 '13
גישה הוגבלה
0 - 258
5
Sep 22 '13
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Sep 13 '13
גישה הוגבלה
28 - 421
5
Aug 8 '13
גישה הוגבלה
8 - 1251
5
Jul 25 '13
גישה הוגבלה
228 - 2273
5
Jul 24 '13
גישה הוגבלה
545 - 24019
5
Jul 5 '13
גישה הוגבלה
0 - 2215
5
Jun 24 '13
גישה הוגבלה
38 - 788
5
Jun 23 '13
גישה הוגבלה
645 - 13615
5
Jun 20 '13
גישה הוגבלה
0 - 600
5
May 23 '13
גישה הוגבלה
0 - 1461
5
May 23 '13
גישה הוגבלה
27 - 840
5
May 13 '13
גישה הוגבלה
129 - 70
5
May 9 '13
גישה הוגבלה
34 - 382
5
May 8 '13
גישה הוגבלה
0 - 250
5
May 7 '13
גישה הוגבלה
208 - 128
5
May 6 '13
גישה הוגבלה
211 - 1136
5
May 1 '13
גישה הוגבלה
20 - 365
5
Apr 30 '13
גישה הוגבלה
30 - 911
5
Apr 30 '13
גישה הוגבלה
247 - 2374
5
Apr 30 '13
גישה הוגבלה
55 - 1590
5
Apr 30 '13
גישה הוגבלה
833 - 223
5
Apr 30 '13
גישה הוגבלה
1042 - 9490
5
Apr 29 '13
גישה הוגבלה
0 - 1080
5
Apr 29 '13
גישה הוגבלה
0 - 1175
5
Apr 29 '13
גישה הוגבלה
1091 - 9389
5
Apr 29 '13
גישה הוגבלה
235 - 499
5
Apr 29 '13
גישה הוגבלה
135 - 965
5
Apr 29 '13
גישה הוגבלה
175 - 330
5
Apr 29 '13
גישה הוגבלה
923 - 15436
5
Apr 29 '13
גישה הוגבלה
16 - 995
5
Apr 29 '13
גישה הוגבלה
0 - 5708
5
Apr 24 '13
גישה הוגבלה
0 - 150
5
Apr 20 '13
גישה הוגבלה
16 - 2989
5
Apr 12 '13
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Apr 11 '13
גישה הוגבלה
86 - 1211
5
Apr 11 '13
גישה הוגבלה
48 - 435
5
Apr 9 '13
גישה הוגבלה
0 - 55
5
Apr 9 '13
גישה הוגבלה
0 - 150
5
Apr 8 '13
גישה הוגבלה
8 - 45
5
Apr 4 '13
גישה הוגבלה
195 - 2977
5
Apr 4 '13
גישה הוגבלה
152 - 2154
5
Mar 14 '13
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Feb 14 '13
גישה הוגבלה
0 - 568
5
Feb 9 '13
גישה הוגבלה
0 - 733
5
Feb 6 '13
גישה הוגבלה
4 - 880
5
Feb 5 '13
גישה הוגבלה
264 - 2920
5
Feb 5 '13
גישה הוגבלה
10 - 186
5
Jan 22 '13
גישה הוגבלה
0 - 5409
5
Jan 11 '13
גישה הוגבלה
293 - 5812
5
Dec 19 '12
גישה הוגבלה
8 - 701
5
Dec 12 '12
גישה הוגבלה
0 - 410
5
Dec 11 '12
גישה הוגבלה
2 - 430
5
Dec 4 '12
גישה הוגבלה
302 - 3733
5
Nov 30 '12
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Nov 30 '12
גישה הוגבלה
36 - 1121
5
Nov 29 '12
גישה הוגבלה
19 - 2008
5
Nov 26 '12
גישה הוגבלה
30 - 762
5
Nov 21 '12
גישה הוגבלה
352 - 1798
5
Nov 16 '12
גישה הוגבלה
158 - 2215
5
Nov 8 '12
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Nov 5 '12
גישה הוגבלה
361 - 2374
5
Nov 1 '12
גישה הוגבלה
0 - 250
5
Oct 18 '12
גישה הוגבלה
1415 - 6384
5
Oct 18 '12
גישה הוגבלה
90 - 1182
5
Oct 17 '12
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Oct 17 '12
גישה הוגבלה
4 - 459
5
Oct 17 '12
גישה הוגבלה
8 - 3755
5
Oct 17 '12
גישה הוגבלה
240 - 505
5
Oct 17 '12
גישה הוגבלה
3 - 421
5
Oct 17 '12
גישה הוגבלה
0 - 703
5
Oct 17 '12
גישה הוגבלה
128 - 760
5
Oct 17 '12
גישה הוגבלה
96 - 453
5
Oct 17 '12
גישה הוגבלה
321 - 2346
5
Oct 16 '12
גישה הוגבלה
97 - 597
5
Oct 16 '12
גישה הוגבלה
89 - 3905
5
Oct 16 '12
גישה הוגבלה
48 - 624
5
Oct 16 '12
גישה הוגבלה
0 - 5793
5
Oct 16 '12
גישה הוגבלה
4 - 1572
5
Oct 15 '12
גישה הוגבלה
0 - 1050
5
Oct 11 '12
גישה הוגבלה
178 - 1146
5
Oct 3 '12
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Sep 28 '12
גישה הוגבלה
292 - 873
5
Sep 7 '12
גישה הוגבלה
9 - 5456
5
Aug 30 '12
גישה הוגבלה
1363 - 3279
5
Aug 29 '12
גישה הוגבלה
68 - 7977
5
Aug 28 '12
גישה הוגבלה
252 - 3525
5
Aug 21 '12
גישה הוגבלה
19 - 3873
5
Aug 12 '12
גישה הוגבלה
4 - 1229
5
Aug 5 '12
גישה הוגבלה
0 - 700
5
Aug 2 '12
גישה הוגבלה
362 - 5173
5
Jul 25 '12
גישה הוגבלה
223 - 2090
5
Jul 23 '12
גישה הוגבלה
378 - 3727
5
Jul 23 '12
גישה הוגבלה
1734 - 330
5
Jul 16 '12
גישה הוגבלה
12 - 412
5
Jul 4 '12
גישה הוגבלה
4 - 390
5
Jul 2 '12
גישה הוגבלה
51 - 2938
5
Jul 2 '12
גישה הוגבלה
72 - 1785
5
Jun 29 '12
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Jun 25 '12
גישה הוגבלה
262 - 1804
5
Jun 21 '12
גישה הוגבלה
4 - 4898
5
May 27 '12
גישה הוגבלה
2601 - 38862
5
May 26 '12
גישה הוגבלה
24 - 4431
5
May 26 '12
גישה הוגבלה
71 - 2946
5
Apr 29 '12
גישה הוגבלה
319 - 2750
5
Apr 20 '12
גישה הוגבלה
38 - 788
5
Apr 19 '12
גישה הוגבלה
134 - 4125
5
Apr 5 '12
גישה הוגבלה
4 - 358
5
Apr 4 '12
גישה הוגבלה
72 - 1633
5
Mar 29 '12
גישה הוגבלה
39 - 2052
5
Mar 26 '12
גישה הוגבלה
50 - 4998
5
Mar 21 '12
גישה הוגבלה
2500 - 12557
5
Mar 19 '12
גישה הוגבלה
8 - 2835
5
Mar 14 '12
גישה הוגבלה
4 - 755
5
Mar 13 '12
גישה הוגבלה
0 - 105
5
Mar 7 '12
גישה הוגבלה
0 - 360
5
Mar 2 '12
גישה הוגבלה
8 - 460
5
Feb 29 '12
גישה הוגבלה
12 - 568
5
Feb 27 '12
גישה הוגבלה
135 - 992
5
Feb 27 '12
גישה הוגבלה
168 - 3016
5
Feb 23 '12
גישה הוגבלה
0 - 700
5
Feb 20 '12
גישה הוגבלה
150 - 1305
5
Feb 14 '12
גישה הוגבלה
0 - 1400
5
Feb 3 '12
גישה הוגבלה
297 - 1320
5
Feb 2 '12
גישה הוגבלה
230 - 2019
5
Feb 1 '12
גישה הוגבלה
573 - 5663
5
Feb 1 '12
גישה הוגבלה
4 - 1202
5
Jan 30 '12
גישה הוגבלה
89 - 1276
5
Jan 12 '12
גישה הוגבלה
0 - 500
5
Jan 12 '12
גישה הוגבלה
187 - 4682
5
Dec 19 '11
גישה הוגבלה
1041 - 4301
5
Dec 8 '11
גישה הוגבלה
447 - 7656
5
Dec 6 '11
גישה הוגבלה
120 - 868
5
Nov 28 '11
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Nov 17 '11
גישה הוגבלה
269 - 281
5
Nov 7 '11
גישה הוגבלה
36 - 1121
5
Oct 5 '11
גישה הוגבלה
0 - 365
5
Oct 4 '11
גישה הוגבלה
56 - 732
5
Oct 3 '11
גישה הוגבלה
0 - 259
5
Oct 2 '11
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Sep 30 '11
גישה הוגבלה
261 - 32389
5
Sep 29 '11
גישה הוגבלה
230 - 311
5
Sep 29 '11
גישה הוגבלה
1137 - 4790
5
Sep 28 '11
גישה הוגבלה
0 - 450
5
Sep 28 '11
גישה הוגבלה
49 - 579
5
Sep 27 '11
גישה הוגבלה
102 - 1517
5
Sep 22 '11
גישה הוגבלה
0 - 750
5
Sep 19 '11
גישה הוגבלה
0 - 610
5
Sep 13 '11
גישה הוגבלה
4 - 212
5
Sep 12 '11
גישה הוגבלה
40 - 657
5
Sep 10 '11
גישה הוגבלה
0 - 1450
5
Sep 10 '11
גישה הוגבלה
28 - 165
5
Sep 1 '11
גישה הוגבלה
4 - 4394
5
Sep 1 '11
גישה הוגבלה
416 - 3135
5
Aug 31 '11
גישה הוגבלה
0 - 3627
5
Aug 30 '11
גישה הוגבלה
0 - 225
5
Aug 23 '11
גישה הוגבלה
302 - 3733
5
Aug 19 '11
גישה הוגבלה
0 - 453
5
Aug 9 '11
גישה הוגבלה
42 - 1138
5
Jul 31 '11
גישה הוגבלה
1042 - 9490
5
Jul 18 '11
גישה הוגבלה
40 - 565
5
Jul 15 '11
גישה הוגבלה
0 - 625
5
Jun 28 '11
גישה הוגבלה
0 - 400
5
Jun 28 '11
גישה הוגבלה
4 - 525
5
Jun 27 '11
גישה הוגבלה
25 - 196
5
Jun 27 '11
גישה הוגבלה
0 - 625
5
Jun 27 '11
גישה הוגבלה
85 - 179
5
Jun 27 '11
גישה הוגבלה
0 - 1021
5
Jun 27 '11
גישה הוגבלה
1152 - 1812
5
Jun 27 '11
גישה הוגבלה
8 - 2973
5
Jun 27 '11
גישה הוגבלה
409 - 3820
5
Jun 27 '11
גישה הוגבלה
0 - 115
5
Jun 27 '11
גישה הוגבלה
16 - 3393
5
Jun 25 '11
גישה הוגבלה
38 - 1069
5
Jun 23 '11
גישה הוגבלה
3656 - 11859
5
Jun 23 '11
גישה הוגבלה
54 - 538
5
Jun 23 '11
גישה הוגבלה
12 - 610
5
Jun 21 '11
גישה הוגבלה
4 - 1049
5
Jun 4 '11
גישה הוגבלה
8 - 723
5
May 18 '11
גישה הוגבלה
52 - 751
5
May 13 '11
גישה הוגבלה
4 - 713
5
Feb 27 '11
גישה הוגבלה
728 - 4007
5
Feb 21 '11
גישה הוגבלה
219 - 2762
5
Feb 12 '11
גישה הוגבלה
156 - 888
5
Jan 25 '11
גישה הוגבלה
0 - 1461
5
Jan 7 '11
גישה הוגבלה
0 - 411
5
Jan 2 '11
גישה הוגבלה
866 - 14658
5
Dec 20 '10
גישה הוגבלה
0 - 55
5
Dec 20 '10
גישה הוגבלה
854 - 3257
5
Dec 16 '10
גישה הוגבלה
94 - 882
5
Nov 29 '10
גישה הוגבלה
135 - 2321
5
Nov 27 '10
גישה הוגבלה
3277 - 2049
5
Nov 22 '10
גישה הוגבלה
585 - 3192
5
Nov 18 '10
גישה הוגבלה
352 - 1798
5
Nov 6 '10
גישה הוגבלה
399 - 8785
5
Nov 6 '10
גישה הוגבלה
845 - 505
5
Sep 30 '10
גישה הוגבלה
173 - 2724
5
Sep 29 '10
גישה הוגבלה
4 - 852
5
Sep 22 '10
גישה הוגבלה
30 - 206
5
Sep 21 '10
גישה הוגבלה
341 - 3268
5
Sep 18 '10
גישה הוגבלה
62 - 921
5
Sep 17 '10
גישה הוגבלה
1080 - 22792
5
Sep 14 '10
גישה הוגבלה
0 - 2401
5
Sep 14 '10
גישה הוגבלה
144 - 2131
5
Sep 14 '10
גישה הוגבלה
588 - 3408
5
Sep 10 '10
גישה הוגבלה
137 - 1861
5
Sep 9 '10
גישה הוגבלה
40 - 455
5
Sep 8 '10
גישה הוגבלה
42 - 841
5
Sep 7 '10
גישה הוגבלה
8 - 2835
5
Sep 6 '10
גישה הוגבלה
0 - 1713
5
Aug 15 '10
גישה הוגבלה
1823 - 2707
5
Aug 5 '10
גישה הוגבלה
38 - 1555
5
Jul 21 '10
גישה הוגבלה
1206 - 22875
5
Jul 16 '10
גישה הוגבלה
2000 - 7096
5
Jun 17 '10
גישה הוגבלה
1864 - 4937
5
Jun 16 '10
גישה הוגבלה
221 - 180
5
Jun 14 '10
גישה הוגבלה
19 - 158
5
Jun 13 '10
גישה הוגבלה
0 - 755
5
Jun 8 '10
גישה הוגבלה
26 - 378
5
Jun 7 '10
גישה הוגבלה
0 - 246
5
Jun 6 '10
גישה הוגבלה
49 - 1001
5
Jun 1 '10
גישה הוגבלה
28 - 943
5
May 30 '10
גישה הוגבלה
73 - 1703
5
May 29 '10
גישה הוגבלה
0 - 400
5
May 28 '10
גישה הוגבלה
1429 - 2650
5
May 28 '10
גישה הוגבלה
22 - 2653
5
May 20 '10
גישה הוגבלה
94 - 5033
5
May 17 '10
גישה הוגבלה
0 - 583
5
May 6 '10
גישה הוגבלה
552 - 3549
5
May 5 '10
גישה הוגבלה
50 - 1113
5
May 5 '10
גישה הוגבלה
188 - 7141
5
May 4 '10
גישה הוגבלה
528 - 2645
5
May 3 '10
גישה הוגבלה
0 - 1136
5
May 3 '10
גישה הוגבלה
0 - 200
5
Apr 29 '10
גישה הוגבלה
163 - 1234
5
Apr 29 '10
גישה הוגבלה
255 - 1764
5
Apr 28 '10
גישה הוגבלה
141 - 5006
5
Mar 26 '10
גישה הוגבלה
91 - 960
5
Mar 25 '10
גישה הוגבלה
0 - -50
5
Mar 24 '10
גישה הוגבלה
28 - 461
5
Mar 23 '10
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Feb 24 '10
גישה הוגבלה
8 - 881
5
Feb 10 '10
גישה הוגבלה
92 - 4626
5
Jan 27 '10
גישה הוגבלה
67 - 2564
5
Jan 26 '10
גישה הוגבלה
230 - 2019
5
Jan 20 '10
גישה הוגבלה
4 - 1202
5
Jan 19 '10
גישה הוגבלה
39 - 1256
5
Jan 4 '10
גישה הוגבלה
4 - 880
5
Nov 24 '09
גישה הוגבלה
16 - 4812
5
Nov 6 '09
גישה הוגבלה
0 - -50
5
Nov 4 '09
גישה הוגבלה
423 - 1272
5
Oct 29 '09
גישה הוגבלה
175 - 182
5
Oct 27 '09
גישה הוגבלה
0 - 250
5
Oct 14 '09
גישה הוגבלה
486 - 3109
5
Oct 13 '09
גישה הוגבלה
19 - 281
5
Oct 8 '09
גישה הוגבלה
99 - 2456
5
Oct 8 '09
גישה הוגבלה
44 - 6639
5
Oct 2 '09
גישה הוגבלה
16 - 1151
5
Sep 30 '09
גישה הוגבלה
31 - 213
5
Sep 29 '09
גישה הוגבלה
99 - 835
5
Jul 7 '09
גישה הוגבלה
219 - 2762
5
May 21 '09
גישה הוגבלה
24 - 386
5
Apr 23 '09
גישה הוגבלה
4 - 301
5
Apr 23 '09
גישה הוגבלה
1042 - 9490
5
Mar 9 '09
גישה הוגבלה
5 - 123
5
Mar 9 '09
גישה הוגבלה
247 - 2374
5
Feb 19 '09
גישה הוגבלה
0 - 453
5
Feb 11 '09
גישה הוגבלה
0 - 3271
5
Jan 6 '09
גישה הוגבלה
573 - 3137
5
Jan 1 '09
גישה הוגבלה
4 - 880
5
Dec 25 '08
גישה הוגבלה
0 - 808
5
Dec 9 '08
גישה הוגבלה
731 - 2040
5
Dec 3 '08
גישה הוגבלה
12 - 123
5
Nov 26 '08
גישה הוגבלה
351 - 793
5
Nov 20 '08
גישה הוגבלה
88 - 15172
5
Nov 4 '08
גישה הוגבלה
283 - 9372
5
Nov 3 '08
גישה הוגבלה
341 - 3268
5
Oct 7 '08
גישה הוגבלה
207 - 4038
5
Sep 5 '08
גישה הוגבלה
522 - 2224
5
Sep 4 '08
גישה הוגבלה
0 - 558
5
Aug 21 '08
גישה הוגבלה
17821 - 266671
5
Aug 20 '08
גישה הוגבלה
16 - 4002
5
Aug 13 '08
גישה הוגבלה
164 - 2682
5
Aug 7 '08
גישה הוגבלה
135 - 2321
5
Aug 4 '08
גישה הוגבלה
1314 - 17082
5
Aug 3 '08
גישה הוגבלה
2244 - 45496
5
Jul 11 '08
גישה הוגבלה
0 - 250
5
Jul 1 '08
גישה הוגבלה
163 - -4830
5
Jun 12 '08
גישה הוגבלה
185 - 1002
5
Jun 9 '08
גישה הוגבלה
0 - 353
5
Jun 5 '08
גישה הוגבלה
1386 - 2037
5
May 29 '08
גישה הוגבלה
1185 - -21357
5
Apr 29 '08
גישה הוגבלה
25 - 938
5
Apr 17 '08
גישה הוגבלה
1076 - 530
5
Apr 13 '08
גישה הוגבלה
4 - 6010
5
Apr 7 '08
גישה הוגבלה
31 - 629
5
Mar 26 '08
גישה הוגבלה
10 - 3174
5
Mar 26 '08
גישה הוגבלה
69 - 343
5
Mar 26 '08
גישה הוגבלה
69 - 1784
5
Mar 26 '08
גישה הוגבלה
86 - 929
5
Mar 26 '08
גישה הוגבלה
195 - 2977
5
Feb 15 '08
גישה הוגבלה
197 - 3180
5
Feb 4 '08
גישה הוגבלה
2706 - 5506
5
Jan 2 '08
גישה הוגבלה
170 - 3002
5
Jan 2 '08
גישה הוגבלה
69 - 424
5
Dec 13 '07
גישה הוגבלה
0 - 105
5
Nov 27 '07
גישה הוגבלה
242 - 1540
5
Nov 2 '07
גישה הוגבלה
0 - 1136
5
Sep 27 '07
גישה הוגבלה
1 - 335
5
Jun 7 '07
גישה הוגבלה
188 - 7141
5
May 1 '07
גישה הוגבלה
15 - 912
5
Apr 23 '07
גישה הוגבלה
5 - 319
5
Mar 12 '07
גישה הוגבלה
103 - 3872
5
Mar 11 '07
גישה הוגבלה
706 - 2102
5
Feb 25 '07
גישה הוגבלה
175 - 182
5
Feb 25 '07
גישה הוגבלה
164 - 218
5
Feb 23 '07
גישה הוגבלה
212 - 907
5
Jan 11 '07
גישה הוגבלה
0 - 255
5
Dec 15 '06
גישה הוגבלה
25 - 340
5
Nov 9 '06
גישה הוגבלה
70 - 1246
5
Oct 12 '06
גישה הוגבלה
12466 - 12389
5
Sep 13 '06
גישה הוגבלה
3037 - 2470
5
Aug 18 '06
גישה הוגבלה
1152 - 1812
5
May 31 '06
גישה הוגבלה
1840 - 488
5
May 2 '06
גישה הוגבלה
4371 - -6968
5
Mar 1 '06
גישה הוגבלה
0 - 799
5
Mar 1 '06
גישה הוגבלה
3954 - 3232
5
Nov 9 '05
גישה הוגבלה
54 - 538
5
Nov 5 '04
גישה הוגבלה
209 - 2619
5

שמות החברים ב- ProZ.com מוצגים בכחול.
עבור עם העכבר על שמות כדי לקבל מידע נוסף על המפרסמים.

כתב הסרת אחריות: ProZ.com אינו מאשר או מבטיח את הדיוק של פרסום כלשהו. צוות ProZ.com שומר לעצמו את הזכות (אך אינו נוטל על עצמו התחייבות כלשהי) להסיר או לערוך כל תוכן שמפורסם כאן. צוות ProZ.com אינו בוחן פריטים טרם פרסומם; אף מבקר לא עובד בזמן אמיתי. לפיכך הקוראים נכנסים על אחריותם.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

עברית

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • חיפוש מונח
  • עבודות
  • פורומים
  • Multiple search