המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

מונחונים פתוחים של KudoZ

מונחים שתורגמו על ידי מתרגמי ProZ.com באמצעות רשת העזרה KudoZ

« KudoZ open glossary

מקורות קשורים
מעברית לאנגלית translators (0)
מונחונים מקוונים אחרים בצמד זה (0)

Browse the KudoZ open glossary
צמד שפות תחום – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
חפש על פי אות:   הכל  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
מונח תרגום הוזן ע"י
לוסק Losec (אינו חבר)
איזור הטרנצזיונלי Transition zone ...
חיבור קוסטו-כונדרלי של צלע Costochondral joint of a rib Gad Kohenov
RA טכיפניאה 32 נ/ד על Breaths per minute (אינו חבר)
SCC נמסר על squamous cell carcinoma ...
מקטע קדמי של העין anterior segment of the eye (אינו חבר)
משמיע תוכן שפתי משמעותי utters a significant labial content Gad Kohenov
משנית לפיזור משני secondary to metastases / metastatic disease (אינו חבר)
א"ס מעל חוד הלב systolic murmur above the cardiac apex (אינו חבר)
נשנית של הלרינקס SCC Recurrent squamous cell carcinoma of the larynx Textpertise
על טנטוריאליים supratentorial (אינו חבר)
פצטרית, פצטרים Facet (אינו חבר)
פטישון חיצוני External Malleolus (אינו חבר)
קשרי לימפה הילארים hilar lymph nodes Textpertise
קטטר על חייקי suprapubic catheter (אינו חבר)
ריאה מפושטת diffused lung Gad Kohenov
לנסקטומיה lensectomy ...
חפליט פריקרדיאלי pericardial effusion (אינו חבר)
חבישות גינטאטרים Gentatrim dressing (אינו חבר)
כאבים בסובכים gastrocnemius (אינו חבר)
כריתת מעי דק סופי resection of terminal small intestine (אינו חבר)
*צהבת סימתית* obstructive jaundice (אינו חבר)
.מ.ג sheet/reference number (אינו חבר)
Disease linkage (studies) מחקרי הָקשרים בין מחלות (אינו חבר)
HIPAA החוק לניידות ביטוחי בריאות וחובת דין וחשבון על נתוניהם boostrer
מ.א. S/P Michal Circolone
מ.נ מנהל נכבד (אינו חבר)
מ.נ. present illness (אינו חבר)
מ.ר. license number/specialist license number Gad Kohenov
מ.ר.ר מ.ת.מ מספר רשיון רפואי (או רופא) - מספר תעודת מומחה (אינו חבר)
מ/א S/P (אינו חבר)
מ/ל מצב לאחר >S/P (אינו חבר)
מ\ל Status post ...
ממצא וויאבילי viable finding Gad Kohenov
ממצאים הפריהפטיים Perihepatic findings Gad Kohenov
ממח"ז central laboratory/central district laboratory Gad Kohenov
מאוזן controlled (אינו חבר)
מס' בקשה מב"ר Ministry of Health (אינו חבר)
מסה וויאבילית בהשקה הניתוחית viable mass in the sugical anastomosis (אינו חבר)
מעקב ערכים monitor / follow-up Michal Circolone