המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Linguateam


Team information
Description:No description
Team language pairs (7):
  • מאיטלקית לאנגלית
  • מאיטלקית להולנדית
  • מאיטלקית לצרפתית
  • מאנגלית לאיטלקית
  • מגרמנית לאיטלקית
  • מהולנדית לאיטלקית
  • מצרפתית לאיטלקית

Team leader
Paola Corsico
The true colors of translation
איטליה
Owner of Linguaperfect. More than 10 years of experience in technical, law and medical translations.

1 team memberTranslation teams
Cooperative groups of translators