המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ALE


Team information
Description:No description
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לערבית: 24 US$ per 100 words
  • מערבית לאנגלית: 24 US$ per 100 words

Team leader
Sam Berner
Sam Berner
Craftsmanship, ideas, expert knowledge
אוסטרליה
Sam berner
National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, MA-RAU, NAATI, Aust. Arab Chamber of Com. & Industry, AUSIT, WATA, 25 years of experience

4 team members
Dima Jadan
Dima Jadan
"Knowledge never comes to an end..."
אוסטרליה
BrowniZ: 563
מאנגלית לערבית
מערבית לאנגלית
Dina Abdo
Dina Abdo
Continually Growing Professionally
פלשתינה
KudoZ: 602
BrowniZ: 3966
ערבית
מאנגלית לערבית
מערבית לאנגלית
Dina M. Abdou
ATN/APTS accredited EN>Ar Translator. Specialized in Medical and Technical translations.
randam
randam
Reliable, Attentive & Dedicated.
KudoZ: 212
BrowniZ: 927
מאנגלית לערבית
מערבית לאנגלית
מגרמנית לאנגלית
(3 more)
Randa Moukayed
Translation, Localization and Interpreting
BEng Information Technology, Post Graduate Translation Diploma, Member of SATI