המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Cat Translations


Team information
Description:No description

Team leader
Gabriel Camargo Nogueira
Gabriel Camargo Nogueira
Market Research & Engineering Specialist
ספרד
BA-UFPR

2 team members
rosa lleo
rosa lleo
social sciences and culture
ספרד
BrowniZ: 103
מאנגלית לספרדית
מצרפתית לספרדית
מאנגלית לקטלונית
(2 more)
rosa lleo
art/literatureTranslation teams
Cooperative groups of translators