המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

RUSSE-FRANCAIS-RUSSE

Histoire de se comprendre

http://heb.proz.com/team/1073

Team information
Description:Translations from Russian to French and French to Russian by native speakers.
Fields : technical, general business, history, linguistics, energy, sustainable development.
Sworn translators for "Tribunal de Première instance de Nivelles", Belgium.
More than five years of experience.

Team leader
BA-ULB (Brussels)

4 team members
Vera Kouzemina
Vera Kouzemina
בלגיה
BrowniZ: 605
מצרפתית לרוסית
מגרמנית לרוסית
מרוסית לצרפתית
(1 more)
Viktor Nikolaev
Viktor Nikolaev
Over 30 years in freelance translation
בלגיה
KudoZ: 2202
BrowniZ: 1144
מצרפתית לרוסית
מאנגלית לרוסית
מגרמנית לרוסית
(2 more)
Feiwenli
Feiwenli
FAST, ACCURATE & BRIGHT
בלגיה
KudoZ: 162
BrowniZ: 1533
מגרמנית לצרפתית
מרוסית לצרפתית
מהולנדית לצרפתית
(3 more)