המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

TRANSEARLY


Team information
Description:We have 22 years experience in team translation and we have help from a pool of qualified professionals as consultants.
Specialized in technical translations.

Abbiamo 22 anni di esperienza nelle traduzioni di squadra e abbiamo a disposizione un gruppo di professionisti qualificati come consulenti.
Specializate in traduzioni tecniche.

Team leader
Giovanna Traversa
Giovanna Traversa
accurate professional translations
איטליה

2 team members
Stefania Codecà
Stefania Codecà
english to italian translator
KudoZ: 311
BrowniZ: 641
מאנגלית לאיטלקית
מאיטלקית לאנגליתTranslation teams
Cooperative groups of translators