המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Medicine and Health

Expertise you can trust

http://heb.proz.com/team/12

Team information
Description:No description
Team language pairs (1):
  • מאנגלית לאיטלקית: US $ 0.10 word

Team leader
CLS Lexi-tech
CLS Lexi-tech
Language innovations for the future

2 team members
Laura Gentili
Laura Gentili
complexities/ambiguities/compromises
איטליה
KudoZ: 6743
BrowniZ: 3797
מאנגלית לאיטלקית
מעברית לאיטלקית
5 year experience in the field
Expertise in medical imaging, nuclear medicine systems, medical devices, clinical trials, biomedical software.