המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Languages, Cultures & Techniques

We translate with flair and punctuality

http://heb.proz.com/team/1201

Team information
Description:We provide translation services in all combinations of the following languages: English, French, Spanish, Haitian Creole.
We work hard to give you a cultural and context-sensitive translation, and we do so on time.
Team language pairs (4):
  • מאנגלית לקריאולית האיטית: $0.10/word
  • מספרדית לאנגלית: $0.10/word
  • מצרפתית לאנגלית: $0.10/word
  • מקריאולית האיטית לאנגלית: $0.10/word

Team leader
Raoul Daveux
Raoul Daveux
14 years as a technical translator
ארצות הברית
Team leader
9 years of experience

2 team members
Maureen Jean Baptiste
Haitian Creole / English translator
מאנגלית לקריאולית האיטית
מקריאולית האיטית לאנגלית
מצרפתית לאנגלית
(3 more)
English / French / Haitian Creole translatorTranslation teams
Cooperative groups of translators