המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

France - "Route de la Soie"

l'union fait la force * birlikten güç doğar * ძალა ერთობაშია ...

http://heb.proz.com/team/1262

Team information
Description:Groupe d'entraide et de mise en réseau pour les traducteurs de toutes les langues d'Europe Orientale, du Proche Orient, du Caucase ou d'Asie Centrale, travaillant de ou vers le français.

Team leader
Caroline Riera-Darsalia
Caroline Riera-Darsalia
accuracy and reliability
צרפת
TR, GEO > FR et autres...
cf. http://www.proz.com/profile/741325


8 team members
BrowniZ: 50
מפרסית לצרפתית
מאזרית לצרפתית
מאזרית לפרסית
(3 more)
Haideh BORNAK
Traductrice, Interprète (en France) :
Français / Persan
Persan / Français
Azéri / Français
Français / Azéri
Dari / Français
Persan / Azéri
Azéri / Persan
Yusuf Aliyev
qualité/disponibilité/prix
KudoZ: 4
BrowniZ: 194
מרוסית לצרפתית
מצרפתית לרוסית
KudoZ: 4
BrowniZ: 70
מגרמנית לקזחית
מאנגלית לקזחית
מספרדית לקזחית
(15 more)
Guetta
Guetta
Pandore
צרפת
KudoZ: 661
BrowniZ: 885
מצרפתית לטורקית
טורקית
מטורקית לצרפתית
(1 more)
Oyghan
Rare translator
BrowniZ: 100
מאויגהור לאנגלית
מאנגלית לאויגהור
מצרפתית לאויגהור
(5 more)
Uyghur English/French translator
Imam Lajjam
Imam Lajjam
Professionalisme et Respect du Métier
מרוקו
KudoZ: 106
BrowniZ: 2038
מספרדית לערבית
מצרפתית לערבית
מערבית לספרדית
(4 more)
Binnur Tuncel van Pomeren
Binnur Tuncel van Pomeren
MSc Chemist/Medical&technical translator
גרמניה
KudoZ: 87
BrowniZ: 376
מאנגלית לטורקית
מהולנדית לטורקית
מצרפתית לטורקית
(1 more)