המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Greek Professional Translators

High Quality Translations

http://heb.proz.com/team/131

Team information
Description:Team of Greek Translators
Team language pairs (4):
  • מאיטלקית ליוונית
  • מאנגלית ליוונית
  • מגרמנית ליוונית
  • מצרפתית ליוונית

Team leader
Betty Revelioti
Betty Revelioti
High Quality Translations- DipTrans CIoL
יוון
Diploma in High Quality Translations

1 team member