המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

MEDICAL TRANSLATORS (EN-ES-FR)


Team information
Description:This team is dedicated to translators working in the following languages: EN-ES-FR who have experience in Medical Translation.
Thanks for joining!

Team leader
Sylvie Mathis
Sylvie Mathis
Post-Graduate Translator & Interpreter
צרפת
Sylvie Mathis - Medical Translation Project Manager
Professional Master in English & Spanish translation, Paris 7 univ, MA-Paris 7 university (Jussieu), 15 years of professional experience


4 team members
Elisa Martinez-Aznar
Elisa Martinez-Aznar
Translating content with style
KudoZ: 159
BrowniZ: 2639
מאנגלית לספרדית
ספרדית
מאנגלית לקטלונית
Elisa Martínez-Aznar - EN>ES Medical and Technical Translator
MSc in Scientific, Technical and Medical Translation with Translation Technology from Imperial College London.
I specialize in Biomedical Engineering.
Donovan Libring
Donovan Libring
Accuracy & Attention to Detail
KudoZ: 49
BrowniZ: 1585
מצרפתית לאנגלית
מספרדית לאנגלית
מאיטלקית לאנגלית
(1 more)
KudoZ: 266
BrowniZ: 1993
מצרפתית לספרדית
מאנגלית לספרדית
Journaliste + MA in Sapinsh Philology. 10 years of professional experience.