המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

World Travelers

Individually we are great, together unbeatable!

http://heb.proz.com/team/1412

Team information
Description:100 % native, professional and experienced translators scattered all over the world. We have all obtained our MA in Specialized Translations.
Team language pairs (4):
  • מאנגלית לאיטלקית
  • מאנגלית לגרמנית
  • מאנגלית לספרדית
  • מאנגלית לצרפתית

Team leader
Coralie A
Fast, Accurate and Always on time
ארצות הברית
MA-University of Paris X

4 team members
Julie Verbert
Julie Verbert
Translator / Editor / Interpreter
צרפת
KudoZ: 108
BrowniZ: 838
מאנגלית לצרפתית
מספרדית לצרפתית
Viviana Bertinetto
Viviana Bertinetto
A fast turnaround for a quality product
BrowniZ: 100
מאנגלית לאיטלקית
מאיטלקית לאנגלית
מספרדית לאיטלקית
Sandrine Michel
Sandrine Michel
Sworn translator in English
צרפת
KudoZ: 71
BrowniZ: 1386
מאנגלית לצרפתית
מאיטלקית לצרפתית
מפורטוגזית לצרפתית
(1 more)