המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Professional Translations

Professional Translation Services in RO

http://heb.proz.com/team/1483

Team information
Description:We are a team of specialists with experience in the linguistic field and we provide translation and interpretation services from and into all languages of international communication. We demonstrate confidence and loyalty to all our customers and partners and we are proud of their constant praises and recommendations.

Team leader
Cristina Dama
Cristina Dama
Professional Translations
רומניה

2 team members
Heino Dama
Heino Dama
Professional Translations
רומניה
BrowniZ: 300
מגרמנית לרומנית
מרומנית לגרמנית
מאנגלית לרומנית
(3 more)