המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Interlingua

When you need your words translated

http://heb.proz.com/team/1603

Team information
Description:Group of translators, specializing in various fileds, sharing common terminology base, offering good quality translations in timely manner. Dedicated to translation work, lifetime learners.
Team language pairs (8):
  • מאנגלית לבולגרית
  • מאנגלית לגרמנית
  • מבולגרית לאנגלית
  • מגרמנית לאנגלית
  • מגרמנית לאנגלית
  • מגרמנית לאנגלית
  • מגרמנית לאנגלית
  • מגרמנית לבולגרית

Team leader
Valentina Novakova
Valentina Novakova
My work is my hobby
בולגריה
Valentina Novakova
English Language School, 8 years of experience

0 team members
The leader is the only member of this teamTranslation teams
Cooperative groups of translators