המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

frangela translations


Team information
Description:No description
Team language pairs (8):
  • מאיטלקית לאנגלית
  • מאיטלקית לצרפתית
  • מאנגלית לאיטלקית
  • מאנגלית לצרפתית
  • מספרדית לאיטלקית
  • מצרפתית לאיטלקית
  • מצרפתית לאנגלית
  • מקטלונית לאיטלקית

Team leader
Angela De Angelis
Angela De Angelis
Angela De Angelis
ספרד
At British Institute of Florence

2 team members
Francesca Solinas
Francesca Solinas
Fast, accurate and reliable
איטליה
BrowniZ: 500
מאנגלית לאיטלקית
מצרפתית לאיטלקית
מספרדית לאיטלקית
Translation
English/French/Spanish into Italian translator