המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Swahili Translators


Team information
Description:To collaborate and help each other in all aspects of translation, the aim being not only for personal needs but also for the sake of the developing our language to become competitive in this globalized world
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לסווהילית
  • מסווהילית לאנגלית

Team leader
KHAMIS
KHAMIS
EFFICIENT & RELIABLE TRANSLATION SERVICE
טנזניה
MA in Translation and Interpretation-University of Granada. Currently conducting doctoral thesis on "Training Professional Translators in Tanzania". 12 years of experience as Translator and Interpreter.

2 team members
JuliK
טנזניה
BrowniZ: 723
מסווהילית לאנגלית
מאנגלית לסווהילית
Swahili translators
Through collaborative work we will succeed
Judith Prince
Judith Prince
detail oriented
קנדה
KudoZ: 32
BrowniZ: 1266
מצרפתית לאנגלית
מאנגלית לסווהילית
מצרפתית לסווהילית
(3 more)Translation teams
Cooperative groups of translators