המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

TIFD Translation Team


Team information
Description:The best translation process is the one that contains translations, proofreading and editing. Our team offers just that, all you need to worry about is giving us the files, we will do the work.
Translation quality is never an issue when you work with teams like us.
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לרומנית
  • מרומנית לאנגלית

Team leader
Irina Adams
Irina Adams
ATA Voting Member - 17 years experience
ארצות הברית
Always reliable
ACTFL, OTHER-AA Kaplan Univerity, Kappa Honor Society, ACTFL, ALTA, NAJIT, 12 years of experience

2 team members
Ioana Huiban
Ioana Huiban
Romanian Translator/Translation Services
ארצות הברית
KudoZ: 90
BrowniZ: 2486
מאנגלית לרומנית
מרומנית לאנגלית
מספרדית לרומנית