המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

PASHTO TEAM OF PROFESSIONAL LINGUISTS


Team information
Description:All highly professional Pashto linguists are invited to join this team.
Team language pairs (1):
  • מאנגלית לפאשטו

Team leader
Amir Khan
Amir Khan
Languages
ארצות הברית
Mentor
Pashto Content Object and Curriculum Developer.

1 team member
Fazal Wahab
Fazal Wahab
EnglishPashto 13 years experience
פקיסטן
KudoZ: 8
BrowniZ: 505
מאנגלית לפאשטו
מפאשטו לאנגליתTranslation teams
Cooperative groups of translators