המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Creative Translation

Translating in style

http://heb.proz.com/team/1919

Team information
Description:No description
Team language pairs (6):
  • מאנגלית לספרדית: European Spanish
  • מאנגלית לקטלונית
  • מספרדית לקטלונית
  • מצרפתית לספרדית
  • מצרפתית לקטלונית
  • מקטלונית לספרדית

Team leader
Anabel Martínez
Anabel Martínez
Localization and transcreation
ספרד
MA-Pompeu Fabra, TRIAC, 9 years of experience

1 team member
Laura Ibáñez
Laura Ibáñez
Write on time!
ספרד
KudoZ: 86
BrowniZ: 1215
מאנגלית לספרדית
מצרפתית לספרדית
מקטלונית לספרדית
(3 more)Translation teams
Cooperative groups of translators