המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

BxV

know-how in translation

http://heb.proz.com/team/1939

Team information
Description:No description

Team leader
Lorena Baudo
Lorena Baudo
Eng-Spa Certified Translator/Interpreter
ארגנטינה

1 team member
Susana Vivas
Susana Vivas
Linking cultures
ארגנטינה
KudoZ: 8
BrowniZ: 1453
מאנגלית לספרדית
מספרדית לאנגליתTranslation teams
Cooperative groups of translators