המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

LinguaY


Team information
Description:We decided to team up because this way we can offer a more comprehensive service to clients including EN - HU, GER - HU translation, basic DTP jobs.
Team language pairs (2):
  • מאנגלית להונגרית: 0,05 Euros
  • מגרמנית להונגרית: 0,05 Euros

Team leader

1 team member
BrowniZ: 300
מאנגלית להונגריתTranslation teams
Cooperative groups of translators