המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Team Scandinavia


Team information
Description:No description
Team language pairs (1):
  • מאנגלית לנורבגית: 0.11 USD

Team leader
absciarretta
absciarretta
Accurate translation, delivered on time
פורטוגל

2 team members
Liset Nyland
Liset Nyland
Accurate Engineering Translations
איטליה
KudoZ: 379
BrowniZ: 741
מאיטלקית לדנית
מאנגלית לדנית
מדנית לאיטלקית
Hej
EN>DA translator