המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

In.Tra. Team


Team information
Description:We have always been friends. We started working on our own, but soon our roads met and we decided to be one powerful, trustworthy team.
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לאיטלקית: 0,040 Euros per word
  • מצרפתית לאיטלקית: 0,040 Euros per word

Team leader
Luisa Salzano
Luisa Salzano
Interpreter and translator
איטליה
Creator
SSIT, BA, 13 years of experience

1 team member
KudoZ: 12
BrowniZ: 344
מצרפתית לאיטלקית
מאנגלית לאיטלקית
מאיטלקית לאנגלית
(1 more)