המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Imatahan

Quality and accuracy

http://heb.proz.com/team/2048

Team information
Description:Pharmaceutical and medical translators. Brazilian Portuguese proofreaders. English, French and Spanish backtranslators. Brazilian interviewers.

EN - PT(BR)
FR - PT(BR)
ES - PT(BR)
Team language pairs (5):
  • מאנגלית לפורטוגזית: per hour rates to be fixed at each project
  • מאנגלית לפורטוגזית: a combinar
  • מספרדית לפורטוגזית: Pago por hora, con tarifas distintas para cada trabajo.
  • מפורטוגזית לאנגלית: Backtranslation, per hour rates, different rates for each job
  • מצרפתית לפורטוגזית: tariffe pour heure de travail, différent pour chaque travail.

Team leader
imatahan
imatahan
Isabel C.C. Bulhões
ברזיל
Local Project Manager
BA-Farmácia e Bioquímica - UFPE, 40 years of experience

1 team member
Filippe Vasconcellos de Freitas Guimarães
Filippe Vasconcellos de Freitas Guimarães
Unparalleled accuracy for med/pharm
ברזיל
KudoZ: 4800
BrowniZ: 4326
מפורטוגזית לאנגלית
מאנגלית לפורטוגזית
אנגלית
(2 more)