המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Accuracy Interpretation and Translation Services

We make language work for you!

http://heb.proz.com/team/208

Team information
Description:Our team consists of an experienced and balanced core of interpreters and translators and includes native speakers of both Russian and English. We specialize in contracts, defense issues, journalism, politics and more. <marquee>We also provide top quality editing/proofreading services in both English and Russian.</marquee>


*All team members possess active security clearances.
<a href="AccuracyITS@gmail.com" target="_blank">Team E-mail</a>
Team language pairs (5):
  • אנגלית
  • מאנגלית לרוסית
  • מרוסית לאנגלית
  • מרוסית לאנגלית
  • רוסית

Team leader
Robert Donahue
Because language matters.
Team Leader
All of our translations are vetted for accuracy by well educated native speakers. Your satisfaction is our highest priority.


2 team members
Aleksey Khudyakov
Satisfaction, guaranteed
BrowniZ: 465
מרוסית לאנגלית
מאנגלית לרוסית
רוסית
(1 more)
KudoZ: 88
BrowniZ: 714
מרוסית לאנגלית
מאנגלית לרוסית
אנגלית
(1 more)Translation teams
Cooperative groups of translators