המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Better In English


Team information
Description:No description
Team language pairs (4):
  • מאנגלית לספרדית
  • מספרדית לאנגלית
  • משוודית לאנגלית
  • משוודית לספרדית

Team leader
Facundo Ortiz
Precision, clearness, naturalness
שוודיה

1 team memberTranslation teams
Cooperative groups of translators