המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

GR Traducciones

The team you are looking for

http://heb.proz.com/team/2161

Team information
Description:Traducciones ingles-español y/o frances español.
Juradas - Científicas - Técnicas -
Formación académica.
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לספרדית
  • מצרפתית לספרדית

Team leader
MaríaGermanier
MaríaGermanier
Traductora Ingles Propiedad Industrial
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades Y Ciencias de la Educación, Departamento de Lenguas Modernas, GD-National University of La Plata, CTPCBA, 15 years of experience

1 team member
Adela Richter
Adela Richter
FrenchTranslator-Industrial Property
ארגנטינה
KudoZ: 324
BrowniZ: 1155
מצרפתית לספרדית
מאנגלית לספרדית
מספרדית לצרפתית
Les mots que vous attendez sont ici
Les mêmes idées dans toutes les langues.Translation teams
Cooperative groups of translators