המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Southeast Asia Translation Team


Team information
Description:No description
Team language pairs (6):
  • מאינדונזית לאנגלית
  • מאנגלית לאינדונזית
  • מאנגלית ללאו: .05 - .07 cents per word
  • מאנגלית לתאי: .05 - .07 cents per word
  • מלאו לאנגלית: .05 - .07 cents per word
  • מתאי לאנגלית: .05 - .07 cents per word

Team leader
Jonathan A Muir
Jonathan A Muir
Southeast Asia Linguist
ארצות הברית

2 team members
BrowniZ: 300
מאנגלית לאינדונזית
BrowniZ: 300
מתאי לאנגלית
מאנגלית לתאי