המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Office Kuki: The Interpreters


Team information
Description:English. Deutsch. Français. Español. Português.

We specialize in:

Advertising / Public Relations
Photography/Imaging (& Graphic Arts)
Energy / Power Generation
Cooking / Culinary
Cinema, Film, TV, Drama
Computers (general)
Marketing / Market Research
Environment & Ecology
Tourism & Travel
Computers (general)
Journalism
Automotive / Cars & Trucks
Law (general)
Mechanics / Mech Engineering
Medical (general)
Team language pairs (10) Show all:
  • מאנגלית לגרמנית: 0.09 to 0.16
  • מאנגלית לספרדית: 0.09 to 0.16
  • מאנגלית לפורטוגזית: 0.09 to 0.16
  • מאנגלית לצרפתית: 0.09 to 0.16
  • מגרמנית לאנגלית: 0.09 to 0.16
  • מגרמנית לספרדית: 0.09 to 0.16
  • מספרדית לאנגלית: 0.09 to 0.16
  • מספרדית לגרמנית: 0.09 to 0.16
  • מפורטוגזית לאנגלית: 0.09 to 0.16
  • מצרפתית לאנגלית: 0.09 to 0.16

Team leader
Lucas Jenni
love to work with words
ארצות הברית
Team Director
MA-Universität Wien, Austria


2 team members
Tomas Reyes
Tomas Reyes
THE INTERPRETER
ארצות הברית
BrowniZ: 300
מספרדית לאנגלית
מצרפתית לאנגלית
מפורטוגזית לאנגלית
(3 more)
Der Kommissar
BrowniZ: 300
מאנגלית לגרמנית
מספרדית לגרמנית