המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

inter vivos


Team information
Description:No description

Team leader
OTHER-МГЛУ, 12 years of experience

1 team member
Susan Welsh
Susan Welsh
Psychology, economics, politics
ארצות הברית
KudoZ: 654
BrowniZ: 6596
מרוסית לאנגלית
מגרמנית לאנגלית
אנגלית
What is your idea?
Hello Juri, I don't know anything about "teams" on Proz.com. What is your idea about this?Translation teams
Cooperative groups of translators