המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Italian Translation Team

Highly qualified Italian native speaker translators

http://heb.proz.com/team/2389

Team information
Description:We are a translation team of highly qualified Italian native speaker freelance translators.
We all have a Master's Degree in Translation awarded by the Advanced School for Interpreters and Translators, Forlì (University of Bologna) .
We work very closely with each other, ensuring both consistency and cohesion throughout the whole text. We are very well organised in our approach to meeting the tightest of deadlines.

Reliable, accurate and professional service
Team language pairs (3):
  • מאנגלית לאיטלקית
  • מצרפתית לאיטלקית
  • מרוסית לאיטלקית

Team leader
Laura Navetta
Laura Navetta
Highly qualified and expert translator
איטליה
Master's Degree in Translation - Advanced School for Interpreters and Translators (SSLMIT Forlì - University of Bologna), SDL Trados certified

3 team members
Gaia Ballerini
Gaia Ballerini
איטליה
BrowniZ: 300
מאנגלית לאיטלקית
מצרפתית לאיטלקית
PhD student at the Advanced School for Interpreters and Translators (SSLMIT Forlì - University of Bologna), Master's Degree in Translation (SSLMIT Forlì-University of Bologna), SDL Trados certified
Giulia Magazzù
Giulia Magazzù
איטליה
BrowniZ: 350
מאיטלקית לאנגלית
מאנגלית לאיטלקית
מרוסית לאיטלקית
Master's Degree in Translation - Advanced School for Interpreters and Translators (SSLMIT Forlì - University of Bologna), SDL Trados certified
BrowniZ: 300
מאנגלית לאיטלקית
מצרפתית לאיטלקית
מאיטלקית לאנגליתTranslation teams
Cooperative groups of translators